Whatsapp : 00905322833010 info@standchi.com
Mall Kiosk - 025

AVM Standları ve İdeal Yer Tayini: Bir AVM standının başarısı, büyük ölçüde yer tayinine bağlıdır. Standın yerleştirildiği konum, müşteri trafiği, görünürlük ve erişilebilirlik gibi faktörleri etkiler. Standın yoğun trafiğin olduğu bir alanda konumlandırılması, daha fazla müşteri çeker ve satışları artırabilir. Öte yandan, standın çok yoğun bir alanda yer alması, bazen müşterileri rahatsız edebilir ve standın etrafında yeterli alanın olmaması nedeniyle ziyaret edilebilirliği azaltabilir. Bu nedenle, standın konumunu belirlerken, müşteri trafiği ve standın genel amacı dikkate alınmalıdır.