Whatsapp : 00905322833010 info@standchi.com
Display Units - 012

Reklama Yönelik Çalışmalar: Stand veya kiosk üzerinde marka logosu, slogan veya görsellerin etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Standın veya kioskun yakınında yer alan diğer reklam alanlarından yararlanılması, marka farkındalığını artırabilir. Reklam materyallerinin yüksek kaliteli olması ve görsel iletişimin güçlü olması hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar.