AVM standı banner

DİZGİ TERİMLERİ


Ksan : Özellikle yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı sözcüklerin söylenişinde yol gösterici olarak görev yapan ve bazı harflerin üzerinde bulunan işaretlerdir.

Alt başlık : Büyük yazıları yutulabilir parçalara bölmek için kullanılan, sundukları yazının reklâmını yapan, göz gezdiren insanları okumaya sevk eden ve ana başlığın altında bulunan başlıklardır. ( Stant Dünyası )

Ara başlık : Bir haberin ya da yazının belirli bölümlerine dikkat çekmek için metin aralarında kullanılan yazı dizgisinden çok az büyüklükteki punto ile dizilmiş ve genellikle daha kalın (bold) olan başlıklardır. ( Stant Dünyası )

Asıl başlık : Bir gazete ya da yayın tarafından kurumsal tanımlama olarak kullanılan tasarım ya da logo. Örneğin, Hürriyet Gazetesi'nin logosu… ( Stant Dünyası )

Basan malzeme : Sıcak dizgide harf, işaret, çizgi, süs gibi baskı işlemi sonucu sayfada görülecek malzemeler ( Stant Dünyası )

Basmayan malzemeler : Sıcak dizgide espas (ara boşu), kadrat, anterlin, garnitür, klişe altlığı gibi baskı kalıbında yer alıp mürekkeple temas etmeyen malzemelerdir. Espaslar, kelimelerin arasında; kadratlar, yarım kalan (dul) satırların tamamlanmasında veya kelime/satır ortalamada; garnitürler, sayfadaki büyük boşlukları oluşturmada; klişe altlıkları, klişeleri yazı yüksekliğine getirmede kullanılır. ( Stant Dünyası )

Başlık : Metnin başına büyük punto harflerle konunun adını belirtmek amacıyla konulan yazı… ( Stant Dünyası )

Baştan blok yazı :Satırları sağdan başlayıp son kısmı serbest biten dizgi türü... Soldan blok da denilebilir. ( Stant Dünyası )

Başvuru İşaretleri : Okuyucuyu metinden dipnota ya da diğer başvurulara yönlendirmek için kullanılan işaretler ( Stant Dünyası )

Blok paragraf :Paragraf başındaki satırı içeri almadan, satırbaşı boşluğu olmadan yapılan dizgi. ( Stant Dünyası )
 
Bloklama :Yazının düşey olarak, sağdan ve soldan düzgün şekilde dizilmesi. Tam blok ve yarım blok olabilir. Tam bloklamada dul satırlardaki harf araları gereğinden fazla açılarak istenmedik bir görünüm sergileyebilirler.

Bold : Normal yazı karakterinden daha kalın gövdeye sahip olan daha siyah yazı karakteri veya stili ( Stant Dünyası )

Bold-italic : Eğik karakterleri ve kalın çizgileriyle zor okunmasına rağmen (burada olduğu gibi) pek çok dizgici tarafından kullanılan yazı stili. Bu stil daha çok alt başlıklarda tercih edinmelidir. ( Stant Dünyası )

Çift :Tipo baskıda m e t a l harfleri dizerken kolaylık olsun diye kullandığımız cımbıza benzer ince uçlu alet. ( Stant Dünyası )

Decoratif yazı : Dekoratif yazı tipleri özel imajlar için tasarlanmışlardır. Genelde metinlerde değil başlıklarda ve sanat çalışmalarında tercih edilen yazı tipidir.

Dizgi operatörü : Dizgi makinelerinde dizgi işini yapan kişi... Günümüzde yayınevleri dışında dizgi operatörlüğü mesleği yerini hem dizgi tasarım yapabilen yardımcı grafikerlere bırakmaktadır. ( Stant Dünyası )
Dizgi : Basım yoluyla çoğaltılması düşünülen yazılı bir metnin belirli standartlar gözetilerek matbaa harfleriyle yeniden yazılması işlemi ( Stant Dünyası )

Dizgici :Kurşun harfleri, harf kasalarından tek tek alarak kumpas üzerine dizen elle dizen kişiye mürettip; linotype, entertype, monotype gibi kurşun dizgi makinelerinde klavye yardımıyla dizen kişiye dizgi operatörü denir. Günümüzde, masaüstü yayıncılık sistemi içersinde bilgisayarda dizgi yapan elemanlar da bilgisayar dizgi operatörü olarak anılmaktadır. ( Stant Dünyası )

Dul :Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır. ( Stant Dünyası )

Düzeltmen : Genel tashih kurallarını bilen, metnin yazıldığı dile hâkim olan, bu çerçevede dizilmiş bir metindeki dizgi ve yazım hatalarını düzeltmekle yükümlü kişi.

Eğik Yazı : Normal yazının bilgisayar tarafından hafif eğilmiş türüdür. İtalic olana göre daha iyi okunur. ( Stant Dünyası )

Elle dizgi : Daha önceden dökümü yapılmış ve hurufat kasalarında yerlerini almış kurşun harflerin mürettipler tarafından teker teker el ile alınarak bir araya getirilmesi yoluyla yapılan dizgi işlemi ( Stant Dünyası )

Entertype : Kurşuna dayalı dizgi sisteminde som (tek) satırlar dizen mekanik dizgi makinesi. ( Stant Dünyası )

Font :Belli bir adı ve sabit görünümü bulunan harf, sayı, noktalama işaretleri ve diğer yazı simgelerinin kümesi. ( Stant Dünyası )

Foto Dizgi :Bilgisayarların matbaacılık sektöründe kullanılmaya başlanmasından önceki yıllarda kullanılan ve compugrafic adıyla da anılan foto grafik temelli dizgi makinelerinde yapılan dizgi sistemi. Bu sistemde dizgi makinelerinin ekranlarında sınırlı sayıda satır görülebilir; dizilen satırlar bir kayıt biriminde saklanarak dizgi bitiminde pikaj yapılmak üzere rulolar şeklindeki ışığa duyarlı kâğıtlara ışınsal aktarım yoluyla pozlanırdı. Bu kâğıtlar tıptı fotoğraf baskısı gibi belli kimyasal

işlemlerden geçirildikten sonra yazılar görünür hale gelirdi. Bu kâğıtlardan pikaj yapılır ve pikajlı sayfaların filmi çekilerek baskıya hazırlık süreci devam ederdi.

Gale : Kenarlarından ikisi üzerinde bir gönye bulunan ve üzerine elle veya mekanik olarak tipografi dizgi satırları yerleştirilen madeni levha.
Harf Kasası : Belirli bir düzeni olan, içinde m e t a l harfleri(hurufat) barındıran, çok çekmeceli bir kasa. ( Stant Dünyası )

Harf : Tipografik düzenlemenin en temel öğesidir ve alfabenin her bir simgesini belirtir.
Hat Sanatı : El ile güzel yazı yazma sanatı  ( Stant Dünyası )

Hattat : El ile yazı yazmayı sanat olarak uygulayan kişi. ( Stant Dünyası )

Hurufat : M e t a l harfler. Kurşun, antimuan ve kalaydan kimi zaman da, bakır alaşımından dizgi dökümü için kullanılan m e t a l. ( Stant Dünyası )

İnisyal Harf : Paragraf başındaki büyük ve çoğunlukla süslü baş harf…

Free business joomla templates
avm-standi-blog
avm-standi-link
avm-standi-twitter
avm-standi-plus
avm-standi-face